BudgetLoket.nl is opgestart uit de grote wens om leuke en belangrijke tips over geldzaken en andere dagelijkse zaken te delen.

De website en de daarbij behorende bedrijfsvoering is vooral gericht op het verstrekken van informatie en tips aan consumenten. De redactie zal haar artikelen en adviezen baseren op actualiteiten, wetenswaardigheden als ook suggesties van de lezers. Lezers kunnen suggesties doen aan de redactie via het contactformulier op de website.

Alle informatie op BudgetLoket.nl is geschreven vanuit een algemene situatie. De algemene situatie kan afwijken van de persoonlijke situatie, waardoor adviezen en tips niet blind opgevolgd kunnen worden, maar altijd naar de eigen situatie geïnterpreteerd moeten worden.

In de basis heeft de website BudgetLoket.nl geen winstoogmerk. Aan de hand van Kooptips en advertenties wordt geprobeerd om kostendekkend te opereren.