Disclaimer voor www.BudgetLoket.nl

Control Company (Kamer van Koophandel: 62697781), hierna te noemen ControlCompany, verleent u hierbij toegang tot www.BudgetLoket.nl en nodigt u uit het aangebodene te lezen en mogelijk te kopen.
Control Company behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Control Company spant zich in om de inhoud van www.BudgetLoket.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.BudgetLoket.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Control Company.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.BudgetLoket.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Control Company. Voor op www.BudgetLoket.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Control Company nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Control Company.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Control Company, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Links naar andere Websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Control Company is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid en andere juridische zaken van de site die u bezoekt.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.